Bestuur en leden van het V-M-K

Het VMK is een zangvereniging met een bij de notaris gedeponeerde oprichtingsakte. 

 

 

Het bestuur van deze vereniging bestaat uit vijf personen, waarvan drie het dagelijkse bestuur vormen (voorzitter, penningmeester, secretaris). Op afroep is de dirigent aanwezig als muzikaal adviseur; hij heeft echter géén stemrecht. De statuten van de vereniging zijn vastgelegd en een huishoudelijk reglement dat is vastgesteld met goedkeuring door alle koorleden. Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waar aftredende bestuursleden worden herkozen of nieuwe kandidaten worden gekozen door de leden. Een bestuurslid heeft zitting voor een of meerdere perioden van drie jaar. Eventuele wijzigingen in het huishoudelijke reglement moeten door de ledenvergadering worden goedgekeurd. Bijna alle personen binnen de vereniging zijn actief, zingend lid.

Commissies e.d.

Sommige uitvoerende taken worden uitgevoerd door koorleden.
Zo is er een muziekcommissie waarin de volgende leden zitting hebben:

     Huub Kamps
    
Hub Moonen
    
Hub Erven
    
Stan Groenen

     Ludo van Rossum
    
Jan Gouders, voorzitter

De muziekbibliotheek wordt onderhouden door Twan Handels en onze webmaster is Wim Hulscher.

 

Leiding en begeleiding

De muzikale leiding is in handen van professionele krachten. Het leiden van de repetities en concerten wordt uitgevoerd door de vaste dirigent Jan Gouders.

 

HOME